Wandeltherapie

Wandelen als therapie, inderdaad dat kan. Inmiddels is het zelfs wetenschappelijk bewezen dat wandelen een helende werking heeft op lichaam en geest. De wandeltherapie welke ik aanbied draait om verbinding. Verbinding die plaats vindt in een omgeving die anders is dan onze dagelijkse praktijk. Verbinden met onszelf, met elkaar en met de natuur.

Bij de wandeltherapie maak ik gebruik van de ACT-therapievorm die telkens als rode draad door het gehele behandelproces loopt. Iedere wandeling is telkens de start van een nieuwe en op dat moment onbekende, unieke ervaring. Uiteraard mag je er op vertrouwen dat ik mijn ervaring en coachings- c.q. therapeutische vaardigheden aanspreek om je te begeleiden. Wat regelmatig terug komt binnen de wandeltherapie is het ervaren en het uitnodigen van gedachtes, emoties, gevoelens en lichamelijk sensaties. Hiervoor worden verschillende oefeningen ingezet naar gelang de situatie op dat moment. Tevens wordt gebruik gemaakt van een on-line systeem waar oefeningen, uitleg en eventueel huiswerk worden aangeboden. 

Er vindt altijd een vrijblijvende intake plaats waarbij jouw agenda besproken wordt en wat jouw eventuele persoonlijke doelstellingen zijn. Deze zullen we gedurende het traject niet uit het oog verliezen. 

Enkele voorbeelden van situaties waarbij wandelcoaching doelgericht wordt ingezet zijn: re-integratie in het arbeidsproces, verwerking van verlies, voorkomen en/of behandelen van burn-out, traumaverwerking, identiteitsproblematiek, depressie, angst-stoornis, etc. Mocht je vragen hebben of twijfelen of wandeltherapie voor jou geschikt is, neem gerust contact met me op.